Preus

Condicions de l’estada:

*Mínim contractació 3 dies
*Per a formalitzar el pagament, serà necessari pagar el 25% del cost total de l’estada. En el moment de l’acceptació de la reserva, Mas La Ginesta facilitarà per correu electrònic el número de compte on fer l’ingrès.

Els grups poden disposar de la cuina en ús exclusiu (3 €/persona i dia)
*Degut a proximitat de veins no están permeses festes.

Mas La Ginesta | Camí de la Serra, 1 – Creixell (Borrassà)   Alt Empordà (Girona)
T. 696 062 746 – 972 525 878 | info(A)maslaginesta.com